Nehody pri prenájme auta

Doteraz sme sa tejto téme vyhli, ale pri používaní automobilu vo väčších mestách, ako aj v Bratislave sa nedá vyhnúť menšiemu nárazu, poškodeniu pri parkovaní alebo autonehode. Štandardne má každé auto havarijné aj povinné poistenie, takže ho môžete používať v prevádzke na cestách, rovnako ako aj zapožičané auto. Samozrejme, že všetky naše prenajaté autá u nás máme poistené na 100% ochranu.

Čo robiť, ak sme účastníkmi dopravnej nehody, alebo menšieho nárazu?

– Prvým krokom je skontrolovať či náhodou niekto nie je zranený, či sú všetci v poriadku. Keď zistíme, že pri nehode sa niekto zranil okamžite poskytnúť prvú pomoc a zavolať záchranku cez linku 155 alebo 112 a potom volajme políciu k dopravnej nehode.

– Druhým krokom je informovať pracovníkov poisťovne o dopravnej nehode a poskytnúť podrobností o udalostiach.

– Po týchto krokoch sa doporučuje vytvoriť vlastnú fotodokumentáciu o mieste dopravnej nehody so zameraním na polohy zúčastnených aut.

– Vyplnenie tlačiva o dopravnej nehode je obdobne veĺmi dôležité pre všetkých účastníkov. Najdôležitejšou časťou tohto tlačiva je uznanie viny na účasti dopravnej nehody a potvrdenie podpisom. Táto časť je v dokumente najdôležitejšia.

– Dostupnosť druhej strany môže byť dôležitá aj v prípade vyplnenia nesprávnych údajov.

Na malom ťuknutí áut, kde jedna strana preberá zodpovednosť, nemusí existovať veľa problémov.

Bohužiaľ to vo väčšine prípadov neplatí, takže ak si myslíme, že sme nevinní, musíme zavolať políciu, aby sme dokázali svoju pravdu. Samozrejme, že sa tak nestane okamžite, ale policajné rozhodnutie môže potvrdiť, kto nehodu zapríčinil. To všetko si vyžaduje čas a ak neexistuje vyplnené tlačivo o spôsobení dopravnej nehody, kde jedna strana preberá zodpovednosť za spôsobenú škodu potom  tento prípad stojí a nie je vyriešený.

Čo to znamená v praxi?

Nájomná spoločnosť môže zadržať vklad, až kým nedostane právne vyhlásenie od poisťovateľa druhej strany, ktorým potvrdí, že vozidlo je poistené  a vinník uzná škodu.

Aj keď to vinník neuzná a predsa  existuje právny základ, budete musieť počkať na oficiálne rozhodnutie.

Žiaľ, zatiaľ čo sa čaká na policajné rozhodnutie, môže sa záloha zadržať aj dovtedy, kým úrad nevyhlási vinníka.

Čo robiť, keď vinník opustí miesto činu?

V tomto okamihu stojí za to sa dozvedieť a zaznamenať najviac informácií o škodcovi, pretože je to jediný spôsob, ako vymáhať akúkoľvek náhradu a podať trestné oznámenie.  Nezabudneme aj zaznamenať aj totožnosť očivých svedkov dopravnej nehody.

V takýchto prípadoch, kým sa nezistí totožnosť vinníka a tým aj poisťovateľ vinníka, môže spoločnosť požičovne zadržať zálohu ako zábezpeku.

Áno, je to pomalý proces, preto žiadame trpezlivosť od každého zákazníka.

Naša spoločnosť má v takýchto prípadoch dostatočné skúsenosti s prenájmom auta a môžeme povedať, že vždy sme našli riešenie pre väčšinu prípadov.

Prajeme všetkým našim zákazníkom prepravu bez nehôd.